Plasma si strategia de specializare inteligenta

A.S.P.R. a primit invitatia de a participa la evenimentul organizat in data de 21 noiembrie 2019 in Bucuresti la Impact Hub Universitate, ca parte a procesului de elaborare a Strategiei Regionale de Specializare Inteligenta a regiunii Bucuresti-Ilfov (RIS3 BI) de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov, document care va sta la baza accesarii finantarilor europene in cadrul viitoarei perioade de programare 2021-2027 destinate mediului antreprenorial inovativ.

Presedintele A.S.P.R. a prezentat la sectiunea exerctiului participativ, realizarea unei strategii pentru infiintarea Parcului Plasmatic, Stiintific si Tehnologic, in scopul utilizarii rezultatelor activitatilor de cercetare si aplicarii tehnologiei avansate Keshe GANS, unde se pot dezvolta aplicatii ale tehnologiei in domenii ca: Sanatate, Alimentatie, Agricultura, Mediu inconjurator, Materiale, Comunicatie, Transport, Energie si Aplicatii Spatiale, astfel putem sustine dezvoltarea economica-sociala prin stiinta si nano tehnlologie.

Strategia de cercetare si inovare pentru specializarea inteligenta (RIS3) ofera o noua abordare de politici si practici pentru cercetare si inovare, sprijinind schimbarile structurale, dezvoltarea regionala, cresterea capacitatii interne si valorificarea avantajelor comparative regionale prin investitii directionate in domenii strategice ce valorifica punctele tari locale in cercetare,inovare si dezvoltarea afacerilor.

Specializarea implica:

identificarea si evaluarea capacitatilor, potentialului regional si a oportunitatilor pentru schimbari structurale
si
selectarea unui numar mic de activitati transformationale, care vor fi dezvoltate si sustinute.

Au fost discutate teme despre tendintele de inovare si oportunitatile de pe piata industriei alimentare. Identificam modalitati de dezvoltare a segmentului prin crearea de produse si servicii noi, tinand cont de activitatile de cercetare si provocarile legate de inovare.
Procesul de descoperire antreprenoriala la care va invitam sa luati parte sta la baza elaborarii RIS3 BI si ulterior la implementarea si monitorizarea strategiei. Acesta reprezinta un exercitiu participativ in care rolul dumneavoastra este de a identifica, impreuna cu alti actori din mediul privat/antreprenoriat, universitar, din sectorul cercetare-dezvoltare si din sectorul public oportunitati de dezvoltare prin crearea de produse si servicii noi. Rezultatele identificate in cadrul acestui atelier vor completa analiza deja realizata si vor demara etapa de identificare a niselor de specializare, a prioritatilor concrete si a solutiilor care pot deveni motoare ale inovarii in regiune.

Strategia de Specializare Inteligenta elaborata in baza Metodologiei RIS3 realizate de Comisia Europeana si a Memorandumului din martie 2019, aprobat de Guvernul Romaniei privind masurile necesare indeplinirii conditiei favorizante „Buna guvernanta a strategiei nationale sau regionale de specializare inteligenta”, reprezinta un demers cu importanta strategica in vederea fundamentarii procesului de planificare si definire a prioritatilor de investitii. RIS3 BI are rolul de a:
– Sprijini dezvoltarea pentru transformarea economica
– Raspunde provocarilor economice si societale
– Creste vizibilitatea regiunii catre investitori internationali
– Imbunatati relatiile interne si externe ale regiunii
– Asigura coerenta politicilor pentru a creste eficienta aplicarii lor
– Promova transferul de cunostinte si diversificarea tehnologica

Pornind de la avantajele competitive si potentialul existent in regiune au fost identificate urmatoarele domenii prioritare prin RIS3 BI in regiunea Bucuresti Ilfov:
– tehnologia informatiei si comunicatiilor;
– industrii creative, noi tehnologii si cross-inovare in media digitala, vizualizare si gaming;
– electronica si optoelectronica;
– noi materiale;
– industrie alimentara si siguranta alimentara.

comentariile sunt inchise