The Big E

“The vast majority of water on the Earth’s surface, over 96 percent, is saline water in the oceans.”

Well that is a Big thing! Because saline solution is an electrolyte.

Can we extract electricity from the water of the Earth surface?

The answer is YES!

A non-polluting way to extract electricity from seawater is by using of anode and cathode made of titanium or titanium alloys, such as titanium coated with ruthenium or platinum, is an example. These materials are inert in saltwater and do not corrode easily, making them ideal for use in marine applications. In addition, titanium is a lightweight and corrosion-resistant material, making it a good choice for use in marine applications.

Further application
We can use magnetic amplifier devices for amplifying electrical signals, then the signal is sent through the Quantum Entanglement Energy Transfer & Communications units at the consumer (house, car, phone, satellite etc.)

 

Traducere în Limba Română

„Marea majoritate a apei de pe suprafața Pământului, peste 96%, este apă salină în oceane”.

Ei bine, acesta este un lucru important! Deoarece soluția salină este un electrolit.

Putem extrage electricitatea din apa de pe suprafața Pământului?

Raspunsul este DA!

O modalitate nepoluantă de a extrage electricitatea din apa de mare este  folosirea anodului și catodului din titan sau din aliaje de titan, cum ar fi titanul acoperit cu ruteniu sau platina. Aceste materiale sunt inerte în apă sărată și nu se corodează ușor, ceea ce le face ideale pentru a fi utilizate în aplicații marine. În plus, titanul este un material ușor și rezistent la coroziune, ceea ce îl face o alegere bună pentru a fi utilizat în aplicații marine.

Aplicații suplimentare
Putem folosi dispozitive amplificatoare magnetice pentru amplificarea semnalelor electrice, apoi semnalul este trimis prin unitățile Quantum Entanglement Energy Transfer & Communications la consumator (casă, mașină, telefon, satelit etc.)

Autor / Author:
Alexandru Nedelschi

Articol înregistrat în / Article is registered in:

comentariile sunt inchise